„Топлофикация Плевен“ ЕАД с успешен пилотен проект за закупуване и безплатен монтаж на водомери

14.11.2019 12:32

През месец юни 2019 г. „Топлофикация Плевен“ ЕАД стартира пилотен проект за закупуване на водомери и безплатен монтаж на водомерни възли за желаещите да ползват топла вода за сгради, включени в проекта. От дружеството отчитат интерес към него от страна на клиентите си. „Топлофикация Плевен“ ЕАД предвиждат при засилен интерес и успех да го превърнат в постоянна тяхна услуга за клиентите им.

От дружеството напомнят, че съгласно действащата нормативна уредба индивидуалните топломери подлежат на задължителна метрологична и техническа проверка на всеки 5 години, а индивидуалните водомери на всеки 10 години. Проверката и грижата за техническото състояние на уредите е отговорност  и е за сметка на техните собственици. Периодичните проверки са важни, защото с тях се засичат  отклонения и повреди в уредите, които могат да доведат до неточно начисляване на консумирана енергия или вода.

Съгласно Общите условия на договорите, сключени между “Топлофикация Плевен” ЕАД и фирмите за дялово разпределение на топлинна енергия, последните са задължени при отчет да проверяват състоянието на средствата за дялово разпределение, включително и водомерите за топла вода. При констатирана неизправност, нарушена цялост на уреда, пломбата или друг вид видима повреда. Фирмата за топлинно счетоводство е длъжна да даде предписание и срок за отстраняване на повредата, както и да информира и “Топлофикация Плевен” ЕАД за това.

„Топлофикация Плевен“ ЕАД съветва клиентите си при необходимост от  подмяна на водомера за топла вода или уредите за измерване на топлинна енергия за отопление, да изберат такива , който има възможност за дистанционно отчитане.

През летните месеци „Топлофикация Плевен“ ЕАД е извършила ремонти на топлопреносната мрежа и в абонатните станции в града. Това е предпоставка за нормалното и безаварийно протичане на отоплителния сезон и ще осигури уюта в домовете на жителите на гр. Плевен.

В инвестиционната си програма „Топлофикация Плевен“ ЕАД е заложила привличане и включване на нови клиенти на Дружеството и едновременно разширяване на топлопреносната мрежа чрез изграждане на топлофикационни отклонения за нови сгради и нови абонатни станции.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: