Девет ученици от Езикова гимназия – Плевен на национален кръг на Многоезично състезание

12.11.2019 15:47

Поредни високи постижения на учениците на Езикова гимназия – Плевен в Националното многоезично състезание. Състезанието се организира от МОН и е за всички гимназисти, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителната подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст само в една възрастова група – ученици от ХІ клас. Текстовете за слушане и за четене при компетентностите – слушане с разбиране и четене с разбиране са на изучавания ПЪРВИ чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания ВТОРИ чужд език. Класирането на учениците е според резултата от показаните умения на ВТОРИЯ чужд език, без значение от изучавания първи чужд език. Времетраенето е 180 минути, а писмeните работи са анонимни.


До националния кръг на състезанието са допуснати 142 ученици от цялата страна след арбитриране на писмените работи от областния кръг. От тях девет ученици от ПГПЧЕ – Плевен са допуснати и ще участват в националния кръг на Многоезичното състезание, което ще се проведе на 16.11.2019 г. в гр. Ловеч: Добромир Гатяжев, Кристина Ангелова, Метин Салиев, Яна Янакиева – профил английски език-немски език; Теодора Лилова – профил английски език-руски език, Веселин Нанов и Ана-Мария Димитрова – профил немски език- английски език; Надина Маринова и Светлана Димитрова – профил испански език- английски език. За отличното представяне на възпитаниците на ПГПЧЕ имат огромна заслуга и техните учители по чужди езици: Розалия Данова, старши учител по английски език, Йорданка Иванова и Вяра Кънчева – старши учители по немски език, Вероника Митева – учител по испански език, Светла Тодорова – старши учител по руски език. Участието в националното многоезично състезание е не само възможност учениците да обогатят езиковите си познания, но и шанс да се срещнат с нови и интересни хора от цяла България. По мнение на учениците и учителите многоезичното състезание е изключително полезно за развитието на езика, мисълта и креативността, а езиковата надпревара е едно изключително полезно и вдъхновяващо преживяване, защото дава възможността да се почувства магията на словото.
Пожелаваме успех на учениците от Езикова гимназия – Плевен с пожелание да представят достойно себе си, учителите си, училището, града и областта на престижния езиков форум.
Информация и снимки: ПГПЧЕ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: