Директорът и екипът на НУ „Христо Ботев“ – Плевен гостуваха на Иновативното СУ „Васил Левски“ – Велинград

11.11.2019 7:20

Директорът на НУ „Христо Ботев“ – Плевен Цветелин Горанов и екипът гостуваха на Иновативното СУ „Васил Левски“ – гр. Велинград.

Посещението е по НП „Иновации в действие“ и има за цел да се споделят добри практики, свързани с повишаване качеството на учебния процес.

Срещата беше ползотворна и за двете училища. Екипите бяха подготвили презентации, показващи същността и естеството на работа на всяко от тях.

Представяха се модели, обсъждаха се иновативни методи за повишаване авторитета на учителите и училището като институция, как да се работи в по-спокойна и ползотворна среда, как да се повишават резултатите на учениците.

Снимки и информация: НУ „Христо Ботев“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: