Учители и ученици в СУ „Иван Вазов” – Плевен показаха, че математиката може да е забавна

10.11.2019 15:37

Два  открити урока проведоха ученици и учители от СУ „Иван Вазов” – Плевен заедно с представители на СУ„Пейо Яворов”- Пловдив и ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, показвайки,  че ученето може да бъде и развлечение.

В началото на деня бе проведен открит урок, в който учениците от 7 клас с помощта на своята учителка по математика показаха на гостите как програмата mozaBook превръща нещо толкова сложно, като формулите за съкратено умножение, в детска игра. Всички активно взеха участие в решаването на математически проблеми. Преподаването чрез технологии заинтригува не само пловдивските деца, а и техните учители, които получиха не един, а цели два урока по математика.

Следващият урок се проведе по-късно същия ден. Идеята на срещата бе същата, но презентацията бе от малко по-различно естество. Този път в ролята на преподаватели влязоха самите ученици от 9 и 10 клас. Те показаха начина, по който вазовските деца пишат своите домашни – изцяло по електронен път. Всичко в часа по математика е дигитализирано и направено така, че да улеснява работата на учители и ученици. Представиха нагледно как протича един час с помощта на таблетите, които използват за работа.

Двете събития бяха проведени по програмата на проекта „Иновации в действие”, който цели да направи така, че различните училища от цяла България да обменят опит и да открият нови начини на преподаване. Нещо, което да е лесно разбираемо, но и ефективно.

Снимки и информация: Синтия Чалъкова 11б, СУ „Иван Вазов”- Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: