1142 семейства с първокласници са получили държавна помощ в област Плевен

07.11.2019 15:35

За учебната 2019/2020 г. на територията на област Плевен са подадени 1205 заявления декларации за отпускане на помощ за първокласници. По 1142 от тях са издадени заповеди за отпускане на помощта, а 63 са с отказ. За това информират от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен.

Най-много заявления са подадени в община Плевен – 614 като са одобрени 575 от тях, а най-малко са кандидатствали за този вид помощ в Белене – 24 заявления като тук има един отказ.

Размерът на еднократната помощ за ученици се определя ежегодно с Постановление на Министерски съвет като за 2019 г., с ПМС размера е 250.00 лв. Право да получат такава помощ имат семейства с доход на член от семейството не повече от 450 лв. на месец за последната 1 година.

Във връзка и изменение и допълнение в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 01.08.2019 г., помощта ще бъде изплащана на два пъти, като 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: