Над 14 500 заявления за помощ за отопление са подадени в област Плевен

07.11.2019 13:10

За отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на област Плевен са приети 14 565 заявления-декларации за целева помощ за отопление. По 11 590 от тях са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ, отказите са 2287, а 688 заявления са в процес на обработка. За това информират от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен.

Най-много са постъпилите заявления декларации на територията на община Плевен -3386, следвани от община Червен бряг – 2309 и община Гулянци-1516.

За предходния отоплителен сезон на територията на област Плевен отпуснатите целеви помощи са били 11855.

Със заповед на Министърът на труда и социалната политика е определен месечния размер на помощта за отопление на 93,18 лв. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, е в размер на 465,90 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: