Междуинституционална среща с участието на родители, учители и ученици се проведе в ПГМХТ-Плевен

05.11.2019 12:00

По предложение на директора на ПГМХТ –Плевен Теменужка Енчева вчера се състоя междуинституционална среща между родители, ученици, учители и представители от РУО –Плевен, отдел „Образование“ към Община Плевен, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен и представител от „ДПС” към Първо РУ. Темата беше обсъждането на изпълнениетона механизма за съвместна работа на институциите по обхват и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, организирани обходи и по места, споделянето на резултатите от него, приемане и обсъждането на нови идеи за още по-ефективна работа между институциите, родителите и учениците.

По време на срещата Теменужка Енчева сподели какво е направено до момента за приобщаването на учениците в училище, обходите на институциите по домовете на децата, какви мероприятия са организирани, както и посещенията на учениците в различни предприятия, музеи и гост-лектори представяли различни уроци в училището, за повишаването на интеграцията на учениците към образованието.

„Заповядайте в училище, влизайте в часовете на учителите, за да видите ние как преподаваме и участвайте и вие в учебния процес”, призова г-жа Енчева родителите и допълни, че основната цел на всички е да работим заедно за приобщаването на учениците.

На края на срещата всички заключиха, че такива срещи са необходими ежемесечно и благодариха за поканата за участието на тази среща.

Снимки и информация: ПГМХТ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: