Вода със завишено съдържание на нитрати, хром или манган са пили в селища в Плевенско

05.11.2019 11:50

Отново питейна вода със завишено съдържание на нитрати, хром и манган са пили жителите в някои населени места в Плевенска област.

През периода 28 октомври – 3 ноември инспекторите на РЗИ – Плевен са изследвали 8 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 4 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Победа пробата е отчело по-високо ниво на нитрати 72,02mg/l при норма от 50,00mg/l. В село Божурица водата е с по-високи нива на нитрати и хром – съответно 72,81mg/l и 89,14 µg/l при допустими стойности от 50,00 µg/l. В град Гулянци водата е с високо съдържние на манган – 126,40 µg/l при норма 50,00 µg/l, а в Загражден водата е с високи нива на хром – 67,62 µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: