Становището на Община Червен бряг в отговор на PR-публикация от Пресцентъра на ГЕРБ – Червен бряг.

02.11.2019 11:23

Във връзка с ваша публикация в електронната медия „Плевен за Плевен“ на 01.11.2019 г. в 16,20 часа, озаглавена „След среща с Пламен Тачев и д-р Костадинов премиерът Борисов разпореди отпускането на 9 млн. лв. за свлачището в Червен бряг“, Ви уведомяваме, че същата е невярна и некоректно представена пред обществеността, поради следните факти:
Проектът е разработен и входиран от Община Червен бряг на 27.06.2018 г.
Същият е одобрен за финансиране с писмо изх. № 08-00-804/24.10.2019 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан от ВрИД Кмета на Община Червен бряг – г-жа Вергиния Василева на 01.11.2019 г. в 10,00 часа в зала „Министър“ на Министерство на околната среда и водите.
Проектното предложение е минало два етапа на оценка и е одобрено на база критерии за допустимост на оперативната програма. В същите критерии не фигурира текст, с който министър-председателят разпорежда отпускане на средства по какъвто и да било европейски проект.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: