Районна прокуратура – Плевен провежда 3 разследвания за престъпления, свързани с изборите

27.10.2019 10:58

Пресцентърът на Прокуратурата на Република България предоставя следната информация за образуваните досъдебни производства и преписки за проверка по сигнали за престъпления против политическите права на гражданите, във връзка с изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. с Указ на Президента №163, обн.ДВ бр.56/16.07.2019 г.

Образувани са 57 досъдебни производства в ПРБ с предмет престъпления против политическите права на гражданите и престъпления, свързани с изборите, като 9 от тях са бързи производства, а по 48 се провежда разследване по общия ред.

Разследвания се провеждат в РП Балчик /1бр./, РП Благоевград /1 бр./, РП Бургас /1 бр./, РП Бяла Слатина / 3 бр./, РП Варна / 3 бр./, РП Видин /1бр./, РП Враца /1 бр./, РП Горна Оряховица / 2 бр./, РП Девня /1 бр./, РП Дупница / 3 бр./, РП Елена /1 бр./, РП Златоград / 1бр./ РП Исперих /1 бр. /, РП Каварна /2 бр./, РП Казанлък /1 бр./, РП Карнобат / 2 бр./, РП Ловеч/ 1 бр./, РП Омуртаг/1бр./, РП Оряхово /1 бр./, РП Павликени / 2 бр./, РП Плевен / 3 бр./, РП Пловдив / 3 бр./, РП Разград /2 бр./, РП Сандански / 2 бр./, РП Свищов / 1 бр./, РП Севлиево /1 бр./, РП Сливен /1 бр./, РП Сливница /1 бр./, РП Смолян /1 бр./, РП Тетевен / 1 бр./ РП Царево /2 бр./, РП Шумен /1 бр./, СРП / 2 бр./, СГП /5 бр. /и Специализирана прокуратура /1 бр./.

Общо 39 разследвания са за престъпления против политическите права на гражданите, а 18 бр. са с предмет престъпления, свързани с изборите.

Привлечени 10 лица в качеството на обвиняеми.

Три досъдебни производства са прекратени.

В Прокуратурата на Република България са образувани 630 прокурорски преписки, от които по 399 бр. е постановен отказ да се образува досъдебно производство. Прокуратурите в страната са изпратили по компетентност на други органи 29 бр. преписки, а по останалите 202 бр. преписки се извършва проверка по реда на Закона за съдебната власт.

До настоящия момент главният прокурор Сотир Цацаров е поискал от ЦИК даване на разрешение за привличане като обвиняеми и задържане на 6 лица /кандидати за кметове и общински съветници/ по разследване на Специализираната прокуратура и за привличане на 3 лица / кандидати за общински съветници/ като обвиняеми по разследвания на Софийска градска прокуратура. За шестте лица с имунитет, ЦИК даде разрешение за привличането им като обвиняеми и за задържането им по реда на чл. 64 ал.2 от НПК. С определение на СпНС са задържани под стража 4 обвиняеми.

Разрешение за привличането им като обвиняеми по разследванията на Софийска градска прокуратура ЦИК също даде разрешения

За сравнение по време на провеждане на местните избори на 25.10.2015 г. образуваните досъдебни производства са били 101, от които по 90 броя се е провеждало разследване за престъпления, против политическите права на гражданите.

Броят на преписките е бил 1255, от които към 25.10.2019 г. по 813 броя е постановен отказ да се образува досъдебно производство.

По разследванията на Прокуратурата на Р България по време на изборите за Европейски парламент броят образуваните досъдебни производства е 29. От тях 9 досъдебни производства са прекратени, а 9 са внесени в съда. По останалите дела /11 бр./ разследването не е приключило. Осъдени с влязъл в сила съдебен акт са 6 лица, на които е наложено наказание лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок. На едно лице е наложено ефективно наказание 6 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 9 000 лева. Едно лице е с наложено наказание „Пробация“ и едно лице е освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Постановените откази да се образува разследване са 335 броя.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: