Плевен с приоритет за изграждане на обща индустриална зона между общината и държавата

25.10.2019 15:35

„Посещението ми днес в Плевен е във връзка с оглед на терени, предложени за индустриални зони. Те са около 130 декара, като има възможност за окрупняване с общински и държавни терени и така може да бъде направена индустриална зона от около 200 декара“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов. Той припомни, че преди около година Министерство на икономиката изпрати писма до всички кметове на общини и до областните управители, за да получи информация за терени, които отговарят на условията и изискванията за нови индустриални зони, като Плевен е била сред общините, попълнили изключително добре въпросниците. „След като с екипа на Томислав Дончев направихме анализ, вече сме почти готови със Закон за индустриалните зони. Той ще дава възможност на инвеститорите, които са в такива зони, да получават по-големи преференции – и от държавата, и от общините, както и от оперативните програми“, каза пред журналисти Емил Караниколов.

Министърът на икономиката съобщи, че предстои да бъде гласувано решение, с което Министерски съвет да осигури пари на община Плевен за изграждане на път, свързващ индустриалните зони. „Идеята е за изграждане на общи индустриални зони между държавата и общините, като днес бе направена първа копка на такава в Стара Загора. Плевен е сред приоритетните общини в тази посока, като предложението ни е Общината по най-бързия начин да създаде общинско дружество, в което да апортира терена, който днес разгледах, а държавата през Национална компания „Индустриални зони“ ще влезе през увеличаване на капитала с пари, реализирани за изграждане на инфраструктура. Тъй като в момента теренът е една много красива поляна, а инвеститорите не търсят това“, коментира Караниколов. По думите му, ако общинската и областната управа работят в синхрон, първата копка може да бъде още след една година.

Той отбеляза, че в община Плевен има огромен интерес към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, като през последния програмен период броят на одобрените проектни предложения е 207, от които 129 вече са реализирани и платени, а 71 са в процес на работа. „От тази гледна точка аз мисля, че е изключително важно да бъде предоставено помещение, в което да направим изнесен офис на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Целта е бизнесът да работи директно с представители на тази програма и по-бързо и лесно да му се случват проектите“, сподели Емил Караниколов.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: