Инж. Зорница Йоткова, БСП: Ние сме тези, които да постигнем промяната!

25.10.2019 13:30

Инж. Зорница Йоткова е кандидат за кмет на община Долни Дъбник от кооалиция „БСП за България“. Тя е магистър по специалност „Техники и технологии за опазване на околната среда“. Работи в РИОСВ – Плевен. Координатор по програмата „LIFE“ на ЕС. Семейна, с две деца.

– Два дни до изборите, каква е Вашата оценка на кампанията, инж. Йоткова?
– Кампанията ни беше силна, а симпатизантите ни – ентусиазирани. Усетих нуждата на хората за промяна и това ме прави решена да я реализирам.

– Кое е онова, което сте обещали на хората и сте сигурна, че можете да изпълните?
– По-добре развиваща се, приветлива община, за която да се грижим и съхраняваме с общи усилия.

– Кое ще бъде най-голямото предизвикателство пред бъдещия кмет в община Долни Дъбник?

– Да промени настоящето. И това са дългосрочни мерки и усилия, които няма как да се реализират без голямо желание и със сформирането на мотивиран и компетентен екип от специалисти в определени области. Когато има компетенция в конкретна сфера проблемите се решават по-бързо и по-ефективно.

– Една от основните Ви цели е ускореното икономическо развитие и привличане на инвестиции, как по-точно си го представяте?

– На много нива. Първо, чрез подобряване на управлението и засилване на контрола от страна на Общината на търговските фирми с общинско имущество и общинско участие, при спазване на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти. Разпореждането с общинска собственост ще бъде насочено не просто към пазарна трансформация на собствеността, а към пряк ангажимент за създаване на по-добра градска среда, посредством обществено строителство, зелени площи, спортни обекти, зони за отдих и т.н.

Също така ще отдаваме общински имоти под наем по прозрачен и осигуряващ свободна конкуренция механизъм, а контролът на събираемост и отчетност в сектор “Наемни отношения” ще бъде строг. Всички процедури, търгове и сделки на Общинската администрация, ще бъдат публикувани в Интернет. Предвиждаме и насърчаване на предприемачеството чрез създаването на специално информационно гише за повишаване информираността на гражданите и бизнеса за възможностите, които дават европейските програми, за достъпа до структурните и кохезионните фондове.
– Какъв е най-ценният урок, който научихте от срещите си с хората?
– Този, че нещата се получават само с взаимно доверие. Няма ли го – няма как да стане промяната.
– Защо е важно всеки да гласува на 27-и?
– За да върнем доверието на хората в общинската институция. Промяната няма да дойде сама, ние сме тези, които можем да я постигнем.

Пресцентър на БСП. PR-публикация.
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: