Общински духов оркестър – Плевен обявява прослушване за артист-оркестрант

24.10.2019 14:35

Общински духов оркестър – Плевен обявява прослушване за длъжността „Артист-оркестрант” /специалност – Баритонов саксофон/.
Дата, час и място на провеждането: 5 ноември 2019г. – 14.00 ч. – Зала ”Катя Попова”-пл.”Възраждане” No 4
Репертоар: /1, 2 и 3 (по избор)/
1. Гама.
2. Етюд.
3. Пиеса.
4. Свирене ”a prima vista”.
Необходими документи:
1. Заявление за участие /свободен текст/.
2. Творческа автобиография.
3. Документ за завършено музикално образование /копие/.
Документите се подават в запечатан плик, с изписани:
Име: /собствено и фамилно/ ;
Адрес: /актуален/.
Срок за подаване: 31 октомври 2019г. – Център за административно обслужване на граждани – пл.”Възраждане” No 4, гр. Плевен.
Телефон за контакти: 0879 911 143

#тагове:

НАЙ-НОВИ: