Национална научна сесия за студенти и преподаватели, организирана от Медицински колеж – Плевен започва днес

24.10.2019 7:17

Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, организирана от Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, се провежда в хода на честванията на 45-годишнината от създаването на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). В рамките на сесията и тази година са заложени разнообразни научни инициативи – срещи, дискусии, лекции на изтъкнати университетски преподаватели от страната и МУ-Плевен.

Форумът ще се състои на 24 и 25 октомври 2019 г. в аудиториите на висшето училище. Официалното откриване на събитието е на 24.10.2019 г. , 14.00 ч., в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния Ендоскопски център и включва приветствия на ректора проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. и на директора на Медицинския доц. д-р Евгения Бързашка. д.м. След тях пленарен доклад на тема „Медицинската хуманитаристика в помощ на обучението по медицина“ ще изнесе д-р Василка Николова, д.м., Медицински университет – София.

В Седемнадесетата национална научна сесия участие ще вземат общо 106 студенти и преподаватели. Те са от специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник фармацевт“ и „Социални дейности“ на Медицински колеж към МУ–Плевен, от катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ на МУ-Плевен. Активно е участието на студенти и преподаватели от други висши учебни заведения в страната: Медицински университет – София, ДЕОС; Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София; Медицински университет – Пловдив; Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

В дните на форума ще бъдат изнесени 33 доклада, разпределени в три секции: Медико-диагностични дейности, Социални и фармацевтични дейности и ВАРИЯ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: