На места в Плевен днес ще спират тока

22.10.2019 7:06

Във връзка с осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен, обслужвана от ЧЕЗ, днес, 22 октомври, се налагат кратковременни оперативни превключванияс цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcIgrafIk-na-planIranI-remontI/.

Ето къде няма да има ток днес и за колко време:

На 22.10.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   –  Плевен:Асен Златаров 93, 88, 95, 84, 91, 82, 97, Генерал Ганецки111, Плевенска Епопея/Пърличев/16а, 10, 26, 24, 6, 22а, 37, 14, 31, 16, 18, 8, 29, 25, 20, 12, 39, 22, Христо Ботев157, 155, 153, 151, 149

На 22.10.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   –  Плевен: КайлъкаПарк, 7, КайлъшкаЕзеро, 7, Уо Тп 64, Тп 64, Кафе-Аператив, Летен Театър, местност КайлъкаРесторант Пещерата, 1, Гребно Езеро, Зоопарк, Тенис Кортове, Ресторант Колибите, местност Плочата40, 1, местност Кайлъка, Плочата51, М-Стплочата, Парккайлъка

На 22.10.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Плевен:Васил Ганчев4, 3, 7а, 5, 7, 5а, 9, Захари Стоянов30а, 34, 35, 39, 37, 28, 32, 31, 38, 32а, 36а, 34а, 43, 45, 36, 41, 34б, 25, 27, 30, 29, 33, 26, Лозенка48а, 56, 19, 21, 48, 54а, 54, Орлица32, Петър Берон3, 7, 1, 13а, 17, 3а, 5а, 5, 13, 1а, 15, 11, 9, Ст. Стамболов/Черв. Звез/24, Стефан Стамболов23, 22а, 22, 19, 21, 24

На 22.10.2019 г. /11:30 – 13:30 ч./ –  Плевен:Дружба М/У123и124, До124, Д-Ба Търговски К-С, М/У123-124, До Бл 125, До Бл123, 131, Търговски К-С, 123-124, До123, 124, 18

На 22.10.2019 г. /13:30 – 15:30 ч./ –  Плевен: Дружба134, 135

На 22.10.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./   –  Плевен: Бузлуджа29а, 31, 29, 33, 29б, Генерал Колев19, 29, 41, 36, 42, 37, 38, 28, 40, 22, 25, 45, 19а, 26, 18, 17, 43, 46, 33, 27, Илю Войвода2, Стара Планина23, Юрий Гагарин7, 5, 2.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: