Дни на отворените врати организират в ДГ „Пролет“ – Плевен

22.10.2019 17:39

За поредна година, съгласно годишния план на ДГ „Пролет“, през месец октомври се провеждат Дни на отворените врати, информира директорът Вилма Христова. Родителите присъстват и вземат участие в занимания с различни теми: „Есенна фея“ – във втора група; „Да се подготвим за зимата“ – в трета група; „Есенна математика“ – в подготвителна група; „Плевен празнува“ – разновъзрастова група,което ще се проведе в Панорама „Плевенска епопея“.
Наред с Дните на отворените врати стартира и проект „Утринна приказка“ в разновъзрастова група с пряко участие и съдействие от родителите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: