По ОПРР завърши рехабилитацията на 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци

21.10.2019 16:13

Завършиха строителните дейности по изпълнението на лот 17, проект от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Рехабилитацията на 9,5 км от третокласния път между Червен бряг и Чомаковци, който представлява пряка връзка от автомагистрала „Хемус” към ферибота в Оряхово, е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Ремонтирания участък обхваща трасето в две населени места – град Червен бряг и село Чомаковци и връзката между тях.


На 3,3км в Червен бряг и на част от трасето, попадащо в село Чомаковци, е изпълнена цялостна реконструкция на пътната настилка, като на места е заздравявано и земното легло. В участъка между населените места е възстановен габарита на пътя, а настилката е реконструирана, изградени са нови отводнителни окопи и водостоци, монтирани са ограничителни системи. Изпълнен е основен ремонт на мостовите съоръжения над река Златна Панега и над река Бриша. На мястото на моста с фермова конструкция над река Искър се построи нов стоманобетонов мост с дължина 123м и обща ширина на конструкцията от 13,25м. На цялото трасе е положена нова хоризонтална маркировка, монтирани са нови ограничителни системи и поставени нови пътни знаци.
През 2013 година по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., беше завършен ремонта на 26 км от път ІІІ-306 – Луковит – Червен бряг и Чомаковци – Кнежа. С изпълнението на тези 9,5км от лот 17, обновената част от пътя нараства на 36км.
Изпълнител на строително-монтажните работи е „ВИАГРУП” ЕООД. Проекта е изработен и авторския надзор е изпълнен от „ВИА ПЛАН” ЕООД, а строителния надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг” АД.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: