Виктор Илиев: Необходима е по-ефективна публична администрация и качествено управление на същата!

20.10.2019 11:09

Виктор Илиев е роден 1980г. в побратимения на Плевен руски град Ростов на Дон, а от 4-годишен живее в Плевен. Семеен, с две деца.
Завършил ГПЧЕ – Плевен, УНСС с направление „Управление на инфраструктурата „ и СА „ Д. Ценов „ – Свищов в направление „Инвестиционен Мениджмънт„. Работил е като управител в хотелиерството и търговски дружества, а в настоящия момент – Франчайз на Техномаркет Плевен.
Неговото хоби – леководолаз, ловджия, ски. Занимавал се е също с кикбокс и други бойни спортове.
Виктор Илиев е кандидат за общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ в Плевен.

Кандидатът за общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ в Плевен Виктор Илиев е разработил лично „ Интегриран план за градско възстановяване и комплексно развитие на Община Плевен. Разработката е във връзка с плана за развитие на региона на Общински съвет на БСП – Плевен. Представяме някои от основните направления в теоретичния труд на Виктор Илиев:
1. По-ефективна публична администрация и качествено управление на същата
Имам предвид пълният ре-инженеринг на структурата и управлението на администрацията. Смятам, че в момента същата не е в оптималното си състояние и граници. Говоря, дори, от личен опит, вследствие на контакти със същата. Няма как да привличаме инвеститори или да предоставяме адекватни услуги на жителите на общината, ако администрацията не функционира пълноценно. Също така, тази структура е лицето на града, а смятам, че в маркетингов аспект сме далече от привлекателния образ.

2. Устойчиво териториално развитие и възраждане на туристическия сектор
Териториалното развитие е невъзможно без устойчиво местно икономическо развитие. За съжаление, който каквото и да пледира, в момента дори няма проектна готовност за привличане на средства. Моите надежди са в сферата на стимулирането на партньорства между бизнеса, браншовите организации, образователните институции и местната власт, подобряването на административните услуги на местно ниво, създаване на ефективна публична администрация в полза на бизнеса. От първостепенна важност за мен е възраждането на туристическия бранш в Община Плевен и повишаване на допълнителната му ценност като обединяващ икономически отрасъл , зависещ единствено от наличните местни туристически ресурси и изградените икономически връзки и взаимоотношения до момента и в исторически план. Това е единственият бранш с вече изградени връзки и осигурени ресурси. Дори и исторически изградени пазари! Трябва визия и желание за възраждане.
Няма да засягам направления – чисто инвестиционни – като регистъра на индустриалната зона, инфраструктурни проекти и други цели , които сме поставили в програмата си и достатъчно ясно сме заявили ангажиментите си.


3. Повишаване качеството на живот
Убеден съм, че всеки един жител на региона има право на достъп до качествено здравеопазване и образование. Тези теми са неглижирани, за съжаление. В момента нямаме нощна аптека, нямаме и реална подкрепа на професионалното образование в общината. Не знам дали сте запознати с факта, че в малките населени места нямат изобщо аптека и жителите са принудени да пътуват до Плевен за основни медикаменти. Наскоро са редуцирани и автобусните линии на същите.
Мисля, че чрез преструктуриране на бюджета винаги могат да се намерят средства да обезпечаването на възможности. Смятам, че бюджетните дисонанси при малките населени места са най-малкото несправедливи и нелогични. Няма как, при сравнима териториална и социална структура, разликата да е над 20 000 лева в бюджета. Това е наложително да се промени!
4. Социално включване
Смятам, че по-възрастните хора, а също и подрастващите, са практически изключени от всякакви дейности и възможности. Практически е лесно да се реализират клубове по интереси и да се възложат дейности с подкрепата на администрацията за привличането на посочените възрастови групи към множество активности. Това важи не само за града, но и за малките населени места. Убеден съм, че жителите имат желание да участват както в живота, така и в периферното управление на общината. Стига да им се даде възможност. Също така това ще рефлектира и върху намаляването на битовата престъпност и върху социалния облик на населените места.
Убеден съм, че имам както амбицията и качествата да реализирам посочената политика, така и подкрепата за целта.

За Виктор Илиев и неговите идеи за Плевен виж още ТУК

PR-публикация
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: