Вижте къде ще спират тока в община Плевен от 21 до 25 октомври!

20.10.2019 17:19

Във връзка с осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 – 25 октомври се налагат кратковременни оперативни превключванияс цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcIgrafIk-na-planIranI-remontI/.

На 21.10.2019 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Плевен:Генерал Владимир Вазов25, 47, 39, 33, 29, 49, 43, 27, Лозенград/Хр. Згалевски/38, 27, 36, 27, Странджа57, Страцин36, 36а, 35, 33, 38, 29, 31, Тунджа/Б. Станчев/37, Хаджи Димитър87, 88, 81, 89, 86, 83, 87а, 91, Цар Иван Шишман57, 51, 55, 53, 49

На 21.10.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Опанец, Общ. Плевен:Александър Стамболийски134 А, 128, 110, 74, 94, 132, 146, 130, 77, 120, 144, 55, 47, 122, 106, 134, 102, 49, 97, 65, 100, 67, 51, 89, 69, 124, 73, 108, 98, 118, 140, 138, 45, 81, 79, 114, 148, 152, 126, 57 А, 96, 72, 116, 112, 104 А, 93, 3, 83, 104, 53, 136, 60, 23, 27, 56, 64, 66, 48, 37, 25, 29, 52, 72, 68, 21, 50, 33, 35, 41, 31, 74, 70, 76, 62, 54, 19, 46, 2, 17, 26, 30, 14, 20, 38, 36, 13, 15, 28, 3, 24, 7, 44, 16, 34, 12, 11, 32, 9, 6, 4, 39, 2, 5, 18, 22, 8, 1, 92, 43, 90, 94, 87, 84, 86, 78, 82, 80, 88, Асен Халачев2, 4, 3, 1, Бузлуджа10, 1, 6, 8, 7, 5, 2, 4, Васил Левски42, 36, 44, 38, 28, 1, 4, 32, 22, 14, 30, 8, 12, 18, 10, 20, 17, 6, 2, 16, 26, 24, Вит15, 12, 3, 6, 19, 17, 4, 11 А, 9, 10, 13, Витска Ялия, Георги Бенковски17, 15, 8, 14, 11, 9, 2, 10, 4, 1, Георги Кирков13, 1, 7, 11, 3, 4, 9, 5, Гьола, Дружба8, 1а, 2, 1, 1в, 3, Иван Нанов13, 11, 3, 4, 1, 14, 21, 7, 17, 12, 6, 5, 8, 9, 15, 11, 13, Каменна Могила, Кирил и Методий23, 13, 8, 11, 3, 7, 15, 16, 9, 18а, 42, 4, 12, 14, 17, 19, 23, 10, 6, 2, 5, 20, 21, 22, 18, 1, 24, 28, 36, 40, 26, 38, 34, 32, 30, 42, местност Под Село1, Панайот Волов1, 5, 2, 3, Петър Габровски21, 20, 3, 9, 15, 11, 4, 7, 2, 13, 12, 17, 6, 8, 1, 10, 1а, 19, 5, Рила4, 2, 6, 16, 18, 10, 8, 12, 20, 7, 1, 14, Старо Село, Стопански Двор, Съгласие5, 4, 3, 2, 11, 15, 7, 13, 19, 9, 10, 17, 8, 6, 1, 12, Трети Март55, 78, 63, 25, 29, 21, 35, 19, 17, 27, 11, 15, 13, 9а, 31, 23, 9, 33, 44, 45, 59, 37, 60, 47, 51, 55, 56, 54, 57, 41, 39, 53, 46, 50, 43, 48, 49, 52, 58, 42, 40а, 22, 18, 4, 8, 32, 40, 1, 5, 10, 6, 30, 28, 26, 2, 14, 34, 24, 36, 12, 20, 16, 38, 7, 3, Хаджи Димитър5, 9, 7, 6, 14, 17, 13, 11, 10, 4, 18, 15, 3, 16, 1, 8, 2, Христо Ботев7, 3, 6, 14, 11, 15, 1, 17, 8, 12, 10, 9, Христо Сръбски10, 15, 8, 2, 3, 14, 1, 11, 16, 6, 9, 17, 7, 13, 4, 5, 12, 32, 35, 34, 38, 30, 25, 33, 55, 45, 28, 39, 61, 31, 20, 24, 53, 48, 63, 42, 18, 22, 37, 47, 19, 59, 27, 23а, 29, 40, 21, 65, 51, 56, 23, 60, 57, 58, 54, 41, 46, 62, 43, Цветан Спасов2, 12, 8, 10, 4, 3, 14, 1, 5, 6, 13, 20, 26, 22, 28, 32, 34, 18, 30, 24, Янко Забунов1, 6, 10, 3, 2, 8, 4

На 21.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Брестовец:158012, М. Съдовете, Александър Петров17, 28, 18, 19, 20, 16, 24, 14, 11, 22, Александър Стамболийски26, Васил Левски38, 25, 3, 4, 29, 8, 6, 22, 3а, 24, 14, 23, 36, 19а, 9, 27, 16, 40, 28, 1, 5, 40а, 2, 12, 11, 42, 34, 44, 7а, 15, 30, 21, 7, 26, 18, 32, 20, 13, Витоша2а, 4, 2, 3, 5, 1, Георги Кочев28, 18, 8, 30, 14, 16, 12, Елин Пелин4, Иван Вазов15, 5, 1, 2, 3, Никола Й Вапцаров10, 3, 1, 12, Пирин4, 6, 1, 2, 8, Рила4, 3, Хаджи Димитър21, 10, 2, 18, 12, 20, 6, 25в, 16, 25а, 22, 14, 8, 4, Христо Ботев2, 9, 7, 8, 10, 4, 1, 21, 3, 15, 17, 6, 19, 13, 11, Христо Смирненски10, 12, 1, 2, 4, 3, 6, 8, 14

На 21.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Къшин:Аврора2, 5, 3, 1, 2б, 4а, 4, 2а, Васил Друмев14а, 5, 18, 14, 12, 20, 3а, 17, 10, 1, 3, 16, 5б, 24, 8, 6а, 26, 7, 22, Г. С. Раковски7, 14, 4, 3, 9, 11, 24, 13, 5, 22, 6, 8а, 10, 18, 8, 16, 2, 20, 1, 12, Етрополе13, 19, 19а, 9, 7, 2, 15, 4, 12, 16а, 14, 8, 6, 12а, 17, 11, 22, 9, 4а, 10, 2, 5, 1, 4, Кирил и Методий9, 4а, 4, 14, 1, 2, 7, 3, 14а, 5, 8, 12, Улично Осветление, 10, 6, Кметство, 11, 15, Улично Осветление, Къшински Дол, М-та Над Село, Майор Горталов4, 5, 7, 1, 10, 12, 2, 8, 6, 9, 3, местност Лозята, местност Над Село, Преслав27, 4, 8, 14, 43, 22, 11а, 6, 21, 41, 9, 23, 18, 25, 29, 12, 17, 3, 16, 31, 20, 33, 24, 5, 11, 2, 37, 7, 13, 12б, 14, 1, Рибарица2, Рудозем3а, 14, 6, 3, 10, 2, 7, 8а, 1в, 5, 9, Стоански Двор, УПИ 16 Стр. Кв. 1, УПИIII-62, УПИ-XII Кв. 19, Ю. А. Гагарин6а, 4, 1, 5, 12, 3а, 6, 2, 3, 7, Ст Двор, 20, 35, 23, 37, 33, 45, 18а, 22, 39, 24, 16, 27, 29, 14, 31, 19, 10, 43, 12, 9, 41, 30, 25

На 21.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Плевен: извън регулация, До Гр. Плевен, Лозарска Среща Кл 1

На 21.10.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Плевен: извън регулация, До Гр. Плевен

На 21.10.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Плевен:Владимир Бурмов38, 38а, 42, 44, Лайка41 Втора Атомна, 41, 31, Сторгозия2 Атомна, 50

На 21.10.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Берковица27, 37, 44, 42, 30, 46, 39, 36, 34, 32, 33, 27а, 41, 41а, 29, 31, 33а, 46а, 35, 40, 38, Владимир Бурмов7а, 6, 11в, 6а, 4а, 8, 13, 10, 2, 9, 11, 11б, 4, 2а, 11а, 5, 7, Елин Пелин16, 32, 18, 31, Захари Стоянов11, 6, 5а, 9, 14, 10, 6а, 3, 11а, 12, 8, 5, Сторгозия1, 2

На 22.10.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Биволаре:Бяло Море1, 5, 8, 1 А, 4, 2, 3, 6 Б, 6 А, Васил Левски8, 14, 12, 10 Б, 10 А, 6, 3, 1, 4, Вит2, 1, 5, Витоша38, 12, 30, 1, 8, 7, 14, 16, 5, 26, 3, 36, Г. С. Раковски12, 4, 14, 5, 10, 8, 9, 6, 7, 1, 3, Градинарска2, 4, 1, Кирил и Методий16, 6, 14, 2, 12, 8, 4, 10, 1, 18, 28, 20, 22, 30 А, 3, 9 А, 4, 5, 24, 13, 11, 32, 95, 34, 26, Крайбрежна7, 11, 9, 19, 1, 3, Марица5, 29, 2, 23, 11, 17, 27, 13, 11 А, 7а, 4, 7б, 15, 21, 3, 25, 19, 1, Неофит Рилски2, 36, 15, 4, 14, 26, 3, 22, 5, 6, 10, 42, 1, 7, 12, 11, 38, 18, 13, 40, 34, 16, 32, 24, 8, 30, Нова15, 3, 5, Освобождение1, 1, 2, Отец Паисий Хилендарски2, 1, 3, 4, Пирин7, 3, 10, 6, 5, 4, 1, 8, 2, 9, 12, Плевен3, 2, 1, Републиканска26, 4, 22, 19, 9, 14, 2, 23, 10, 24, 38, 17, 31, 28, 12, 5, 33, 7, 20, 30, 3, 29, 16, 6, 43, 25, 8, 18, 15, 27, 13, 1, 27, 29, 44, 46, 34, 55, 36, 42, 28, 38, 31, 40, 35, 53, 48, 61, 65, 42, 50, 49, 52, 68, 51, 45, 62, 54, 55, 63, Родопи8, 12, 1 А, 6, 2, 5, 3, 10, 7, 1, Славяни6, 4, 2, 1, Христо Ботев2, 3, 11, 6, 4, 9, 1, 10, 7, 5, 2, Черно Море5, 28

На 22.10.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Божурица:Александър Стамболийски11, 17, 15, 14, 1, 4, 2, 5, 10, 21, 12, 7, 8, 19, 3, 9, 43, 40, 29, 26, 10, 53, 37, 30, 24, 39, 41, 24 А, 20, 51, 44, 33, 34, 32, 16, 28, 36, 55, 42, 38, 47, 27, 49, 22, 31, Асен Халачев4, 2 А, 3, 2, Беласица4, 2, 6, Божур7, 41, 39, 14, 2, 51, 13, 9 А, 24, 28, 9, 15, 22, 31, 29, 27, 18, 6, 10а, 20, 1, 43, 26, 47, 16, 37, 17, 21, 19, 25, 12, 33, 35, 45, 23, 8, 4, 30, 10, 49, 3, 34а, 6, 32, 38, 57, 34, 55, 61, Бузлуджа5, 6, 2, 8, 1, 7, В Левски32, 5, 16, 46, 18, 60, 26, 53, 48, 59, 35, 6, 10, 30, 27, 52, 23, 13, 20, 4, 9, 55, 11, 45, 8, 54, 38, 25, 41, 58, 19, 40, 49, 7, 28, 51, 31, 22, 34, 57, 24, 42, 17, 36, 39, 21, 14, 29, 43, 15, 44, 2, 47, 56, 33, 12, Вит9, 6, 3, 5, 4, 11, 1, 7, Г Бенковски3, 1, 15, 2, 23, 21, 17, 13, 7, 11, Г Милев4, 2, 1, Гурко9, 13, 8, 7, 6, 2, 4, 5, 3, Иван Вазов3, 1, 9, 5, 2, К и Методий8, 6, 19, 2, 4, 10, 3, 7, 11, 15, 13, 17, 12, 5, Ком3, 7, 4, 1 А, 6, 2, 1, 5, Мургаш2, 1, 2, Мусала2, Н Вапцаров1, 2, Н Рилски5, 4, 6, 13, 9 А, 15, 14, 11, 2, 9, 1, 12, 1, Надежда10, 11, 2, 7, 9, 8 А, 4, 14, 6, 13, 8, 3, 12, Огоста7, 1а, 1, 5 А, 3, 9, 2, 5, 11, Опълченска2, 3, 1, П Евтимий1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, П Р Славейков3, 3, 1, 7а, 9, Павловец8, 6, 2, Пролет4, 2, 9, 5, 3, 7, Равнище3 А, 2, 5, 3, Радецки3а, 5, 6, 4, 1, 2а, 2, 3, 10, Раковски3, 9, 4, 8, 12, 55, 2, 7, 11, 1, Рила17, 9, 2, 1, 13, 7, 11, 19, 3, 23, 25, 15, 5, 31, 37, Руен10, 6, 14, 8, 12, 1, 2, 5, Сан Стефано5, Свобода1, 5, 6, 3, 7а, 2, 4, Скобелев6, 10, 4, 8, 1, 5, 3, 18, 12, 14, 20, Сопот1, 3, Средна Гора6, 18, 10, 14, 7, 4, 3, 2, 1, 5, 12, 8, 9, 11, Ст Караджа16, 3, 1, 18, 8, 10, 12, 25, 7, 19, 21, 6, 2, 5, 9, 14, 17, 4, Стара Планина5, 3, 1, 2, 7, Странджа4, 2, Христо Ботев1, 3, 11а, 15, 22, 24, 19а, 17, 20, 19 Б, 18, 23, 11, 28, 19, 4, 11 А, 13, 9, 21, 7, 10, 14, 8, 6, Шар Планина12, 8, 10, 4, 16, 6, Шипка1, 2, 3, Ю. А. Гагарин6, 4, 2, 11, 32, 16, 7, 38, 18, 11, 14, 13а, 3, 28, 13, 10, 9, 5, 36, 1, 30, 17, 15, 5 А, 12, 21, 7

На 22.10.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Победа, Общ. Долна Митрополия:24 Май21, 16, 19, 6а, 32, 34, 5, 24, 13, 28, 26, 1, 15, 66, 76, 25, 46, 62, 38, 35, 48, 33, 64, 70, 72, 74, 54, 29, 58, 50, 52, 56 А, 27, 68, 40, 42, 41, 44, 60, 31, 56, Васил Левски16, 44, 5, 30, 15, 14, 36, 18, 10, 7, 13, 46, 19, 42, 40, 20, 25, 52, 3, 34, 38, 23, 8, 6, 17, 21, 11, 29, 2, 28, 24, 22, 1, 26, 9, 12, 4, 27, 98, 84, 55, 35, 76, 61, 104, 65, 72, 102, 59, 88, 94, 57, 44, 68, 37, 92, 41, 49, 69, 108, 54, 112, 82, 110, 53, 70, 78, 31, 63, 58, 38, 100, 80, 60, 67, 90, 51, 62, 66, 74, 86, 47, 33, 39, 106, 56, Европа7, ИндустриалнаЗона, Космос4, 5, 6, 8, 3, 1, Люлин12, 3, 4, 2, 8, 6, Новоселска12, 10, 9, 4, 1, 5, 2, 11, 7, 3, Петдесет и Четвърта10, 14, 1, 4, 2, 7, 36, 63, 61, 34, 59, 37, 41, 20, 22, 32, 24, 18, 30, 27, 23, Радецки16, 10, 6, 20, 11, 7, 18, 12, 3, 4, 1, 2, 8, Рила16, 9, 21, 2, 27, 25, 3, 7, 23, 15, 14, 12, 11, 13, 10, 4, 18, 22, 5, 6, 20, 1, 8, 17, 10, Христо Ботев13, 9, 21, 6, 11, 14, 18, 10, 19, 17, 7, 16, 8, 12, 2, 11 А, 15, 23, 5, 5 А, 4, 20, 107

На 22.10.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.10.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 24.10.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Плевен:Асен Златаров93, 88, 95, 84, 91, 82, 97, Генерал Ганецки111, Плевенска Епопея/Пърличев/16а, 10, 26, 24, 6, 22а, 37, 14, 31, 16, 18, 8, 29, 25, 20, 12, 39, 22, Христо Ботев157, 155, 153, 151, 149

На 22.10.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./   На 24.10.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Плевен:КайлъкаПарк, 7, КайлъшкаЕзеро, 7, Уо Тп 64, Тп 64, Кафе-Аператив, Летен Театър, местност КайлъкаРесторант Пещерата, 1, Гребно Езеро, Зоопарк, Тенис Кортове, Ресторант Колибите, местност Плочата40, 1, местност Кайлъка, Плочата51, М-Стплочата, Парккайлъка

На 22.10.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Плевен:Васил Ганчев4, 3, 7а, 5, 7, 5а, 9, Захари Стоянов30а, 34, 35, 39, 37, 28, 32, 31, 38, 32а, 36а, 34а, 43, 45, 36, 41, 34б, 25, 27, 30, 29, 33, 26, Лозенка48а, 56, 19, 21, 48, 54а, 54, Орлица32, Петър Берон3, 7, 1, 13а, 17, 3а, 5а, 5, 13, 1а, 15, 11, 9, Ст. Стамболов/Черв. Звез/24, Стефан Стамболов23, 22а, 22, 19, 21, 24

На 22.10.2019 г. /11:30 – 13:30 ч./ –  Плевен:ДружбаМ/У123и124, До124, Д-Ба Търговски К-С, М/У123-124, До Бл 125, До Бл123, 131, Търговски К-С, 123-124, До123, 124, 18

На 22.10.2019 г. /13:30 – 15:30 ч./ –  Плевен:Дружба134, 135

На 22.10.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./   На 24.10.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Плевен:Бузлуджа29а, 31, 29, 33, 29б, Генерал Колев19, 29, 41, 36, 42, 37, 38, 28, 40, 22, 25, 45, 19а, 26, 18, 17, 43, 46, 33, 27, Илю Войвода2, Стара Планина23, Юрий Гагарин7, 5, 2

На 23.10.2019 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Плевен:Дружба213, 212а, До Бл. 213, 215, 214

На 23.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Коиловци:000412, Борис Бардушев10, 6, 3, 9, 11, 2, 7, 1а, 11а, 1, 1б, 8, 5, Гео Милев2, 1, Ламби Кръстев16, 7, 10, 2, 6, 14, 5, 11, 4, 9, 1, 3, 8, 12, Панайот Волов9, 1, 5, 2, 37, София3, 8, 6, 10, 1, 5, Средна Гора4, 2, 4а, 3, 6, 1

На 23.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Кала Тепе21, 29, 27, 23, 25, Цар Самуил/В. Топалски/59, 67, 55, 55 Уо, 65, 57, 61, 63

На 23.10.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Плевен:Дружба223, 222

На 23.10.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Плевен:ДружбаС/Убл. 221, 221гж1, 221гж3, 221, 222

На 23.10.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Бузлуджа42, 35, 37, 39, Витоша28, 29, 20а, 23, 31, 30, 26, 33, 24, 27, 35, 20, 25, Илю Войвода10, 6, 8, 4, 11, Мара Денчева21, Хаджи Бенчо19, Христо Ботев13, 7, 9, 3, 10, 12, 5, 170, 14, 1, Юрий Гагарин9, 6, 11, 8, 4, 15, 13

На 24.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Буковлък:O, 0.

На 24.10.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Опанец, Общ. Плевен:Александър Стамболийски10, Асен Халачев8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23, Кирил и Методий52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27, Лозенка7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18, Трети Март73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 24.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Плевен:Брацигово11, 11, Генерал Тошев10, Георги Кочев23, 13, 13, Огоста10 Ат1, 10 Ат3, 12, 10, 10 Ат2

На 24.10.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Върбица, Общ. Плевен

На 24.10.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Иван Вазов23, 15, 19, 17, 22, Парашкев Цветков45, Полтава19, Сопот3, 9, 5а, 5, 5 А, 7, 1

На 24.10.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Славяново, Общ. Плевен:272090, 377034

На 24.10.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Славяново, Общ. Плевен:272090

На 24.10.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Плевен:Генерал Колев45, Хаджи Бенчо53, Чаталджа/Н. Доровски/5, 44, 13, 56, 28, 9, 30, 34, 32а, 54, 40, 38, 11, 15, 11а, 36, 48, 17, 42, 46, 7, 32, Юрий Гагарин1

На 24.10.2019 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Плевен:Кайлъшка3, 9, 5, 11, 2, 7, Мара Денчева13, Сан Стефано27, 43

На 24.10.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Плевен:Ведрина26, Генерал Столетов17, 17а, 11, Мара Денчева22, 23, Райна Княгиня18, 12, 17, 13, 22, 23, 21, 14, 19, 14 Магазин, 20, Страхил Войвода/С. Едре/16

На 24.10.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Ангел Войвода10, 24, 28а, 8а, 20а, 20, 27, 22, 24а, 26а, 10а, 26, 28, 17, 30, 8, Генерал Столетов37, 33, 38, 2, 39, 39а, 30, Петко Войвода/8 Март/25, 29, 19, 21, 27, 21а, 31, 23.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: