Тържествено отбелязаха 80-годишнината на първата жена директор на Института по лозарство и винарство в Плевен

18.10.2019 15:59

Изложба по повод 80-годишнината на проф. дсн Пенка Абрашева бе открита днес в Държавен архив – Плевен. Празника споделиха много приятели и бивши колеги и съратници на юбилярката, която е първата жена в историята на Лозаро-винарския институт в Плевен, заемаща длъжностите научен секретар, завеждащ секция и директор. Специален поздрав към нея отправиха най-малките гости на празника – възпитаниците на Детска градина „Чучулига“ – Плевен. Проф. Абрашева не скри вълнението си, като благодари на всички, които са уважили нейния юбилей. „За мен това наистина е една изненада, поднесена от екипа на Държавен архив – Плевен. Уверявам ви, че той работи отлично, съхранявайки много интересни неща, свързани с историята на Лозаро-винарския институт и хората, работили там“, каза тя.

Поздравителен адрес към проф. Абрашева поднесе началникът на плевенския Архив Маринела Йорданова. „Настоящият празник е повод да ви приветстваме за извървения път. Вашият изключителен принос в развитието на научноизследователската и научноприложната работа, касасаеща основно проблемите за вирусните и вирусоподобни заболявания по лозата, силно впечатляват, насърчават и зареждат с оптимизъм младите хора“, каза тя. От името на колектива на Държавен архив – Плевен Йорданова благодари на проф. Абрашева за успешната съвместна дейност, като отбеляза, че освен фондообразувател и дарител юбилярката е Читател на Държавен архив – Плевен за 2018 г., както и верен приятел на институцията.

По случай юбилей Отдел „Държавен архив“ – Плевен е предприел инициатива проф. Пенка Абрашева да намери място в електронната енциклопедия „Уикипедия“, като учен с международно признание.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: