Бюлетините за местните избори в област Плевен пристигнаха днес, раздават ги по график

18.10.2019 17:19

Бюлетините, с които жителите на населените места  в област Плевен ще упражнят правото си глас на 27 октомври, вече са в Областна администрация Плевен. Днес в 15.00 часа, при спазване на предварително определения график, упълномощени длъжностни лица от областна администрация – главния секретар Ирена Христова и гл. експерт Евгени Петков – получиха изборните бюлетини от печатница ЕА – Плевен. С решение на ЦИК предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва в присъствието на упълномощени представители на печатницата – изпълнител, на Областна администрация и на двама упълномощени членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции.

Бюлетините бяха транспортирани в координация с органите на МВР до определеното със заповед на областния управител място за тяхното съхранение в сградата на областна администрация – зала „Плевен”.  Съгласно решение на ЦИК помещението, се запечатва с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, за зала „Плевен” лентите са от всички ОИК на територията на областта, чийто бюлетини се съхраняват в областна администрация, Лентите са подпечатани с печата на ОИК. Върху лентата са отразени датата и часа на поставяне на лентата, което е удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.

Четири от общините  – Плевен, Левски, Червен бряг и Долна Митрополия вече получиха своите бюлетини. За предаването им е съставен съответният протокол, който  е подписан от упълномощени представители на областната и общинската администрация, както и от упълномощени членове на ОИК. ОИК контролира транспортирането на бюлетините от получаването им от областна администрация. От получаването на бюлетините от областна администрация до предаването им на секционните избирателни комисии отговорност за съхранението на бюлетините носи кметът на общината.

Останалите общински избирателни комисии ще получат бюлетините за местния вот от Областна администрация по предварителен график на 19.10.2019, събота.

Снимки и информация: Областна администрация – Плевен, Пресцентър

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: