Аз казвам само истината или как община Плевен поради установена нередност прахоса 150 000 лв. по европейски проект

16.10.2019 9:42

Община Плевен ще трябва да осигури за собствена сметка  колосалната сума от 150 000 лв. заради нередност. Общината, под ръководството на настоящия й кмет и кандидат за нов мандат Георг Спартански, трябва да заплати сумата по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ с предмет на обществена поръчка „Основен ремонт на линейни обекти от градската среда на Плевен“.

Решението(№РД-02-36-1329 от 15.10.2018 г.) на Зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, е в следствие на установена нередност и редица нарушения, допуснати от Общината. Освен въпросните 150 хил. лв. Видинският административен съд осъжда община Плевен да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството още близо 5 хил. лв. за разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

Всички тези средства можеха да останат в бюджета на Общината и да бъдат използвани за нуждите на плевенчаникато например изграждане на нови детски площадки или на една съвременна спортна площадка, ако Общината бе спазила определения по закон 14-дневен срок за обжалване на решението. Вместо това, тя го е просрочила с четири дни. След което е обжалвала пред Върховния Административен Съд, който е отказал да образува производство и така е потвърдил решението на Видинския Съд.

Въпросът за решението на ВАС повдигнахпо време на дискусионен дебат по Нова телевизия, участие в който взе и настоящият градоначалник, питайки го: „Г-н Спартански, смятате ли, че наложените санкции по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020– едната за над 150 хил. лв., а другата – за 270 хил. лв., са признак за добро управление на Общината“. Видимо разгневен, Спартански отговори: „За кои проекти говорите? Постоянно съм обект на злостно оклеветяване и обливане от жълти медии, на които няма да правя реклама. Тази сутрин прочетох, че съм профукал 1,2 млн. тъй като един съд ни бил осъдил. Няма такова решение, то е отменено от Върховния съд, това е черна пиар кампания, вие сте по-млади от мен, но ще ви кажа, че никой с черна кaмпания не е спечелил“.

Заявявам отговорно, че казвам истината и само истината. „Върховният административен съд, Седмо отделение определи: Оставя без разглеждане жалбата на община Плевен срещу решение №158 от 10.12.2018 г. по адм. дело №300/2018 г. на Административен съд Видин, като просрочена. Прекратява производството по адм.д. №2251/2019 г. по описа на Върховния административен съд.“

Преди броени дни се натъкнах и на друго решение – №539 от 14.12.2018 г. на Великотърновския Административен съд, което също ще струва хиляди левове на плевенчани. Става дума за нарушения по договор за 615 хил. лв. без ДДС, сключен по обществена поръчка „Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на обект: Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“. Поради нередности се налага финансова корекция в размер на 5% от цялата сума – т.е. 30 750 лв. Същото решение е обжалвано пред Върховния административен съд, Седмо отделение, който преди по-малко от две седмици – на 30.09.2019 г. е провел свое заседание по делото и вероятността да се потвърди санкцията е голяма. В протокола от заседанието  прокурора подкрепя като законосъобразно решението на Великотърновския съд и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, с което община Плевен губи над 32 000 лв.

Тези над 180 хил. лв. са сума, която не просто няма да бъде вложена за облагородяване на града, това е цената, която жителите плащат за грешните решения на тези, които ги управляват.

Пресцентър на БСП – Плевен, PR публикация

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: