Ще продължаваме да се срещаме с хората, да търсим проблемите и да ги решаваме

14.10.2019 14:42

Срещи с жители на малките населени места от община Плевен са сред акцентите в предизборната кампания на МК „Демократична България – Обединение” (ПП СДС и ПП БЗНС). През изминалата седмица водачът на листата доц. д-р Евгения Бързашка и кандидатите за общински съветници бяха на посещение в селата Търнене, Дисевица, Николаево, Беглеж, Радишево, Къшин, Ласкар, Ралево, Пелишат и Къртожабене. В разговорите с местните хора те представиха основните акценти в стратегията си за управление на Общината, правомощията на общинските съветници, както и приоритетите, които ще отстояват: Иницииране на местен референдум за връщане на парк „Кайлъка“ от държавата на общината; финансово стимулиране на семействата с новородени деца по определени критерии – образователен ценз, чисто съдебно минало и др.; разширяване транспортната схема на града към индустриална зона и осигуряване на безплатен превоз на учащите.

Кандидатите за общински съветници поеха конкретни ангажименти относно поетапното подобряване на свързващата селата пътна мрежа, редовно сметоизвозване, поддръжка на обществените пространства, програми за осигуряване на заетост и не на последно място по-голяма сигурност и безопасност на имуществото и живота на жителите в общината. Бяха обсъдени и нуждите от разширяване на социалните услуги, свързани с дългосрочни грижи за възрастните хора, оказване на подкрепа на дейността на читалищата и на пенсионерските клубове по места.

На срещите хората от селата изразиха желанието си за повече асфалтирани улици, работещо улично осветление, за по-добра поддръжка на гробищните паркове, решаване на проблеми с възникнали свлачища, мерки за намаляване запрашеността на въздуха, както и за редовно и качествено почистване на речните корита.

Ангажиментите на кандидатите за общински съветници от листата на МК „Демократична България – Обединение” продължават и тази седмица със срещи с хората от селата в общината и обсъждане на проблемите и начините за решаването им.

Платена публикация, МК „Демократична България – Обединение” (ПП СДС и ПП БЗНС)

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: