Езикова гимназия – Плевен се включи в европейската инициатива „Дни на Еразъм“

14.10.2019 14:52

От 10 до 12 октомври Европейската комисия организира инициативата „Дни на Еразъм“ (Erasmus Days), с която да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в Програмата.

Инициативата е под патронажа на президента на Европейския Парламент Антонио Таяни и европейския комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич.

Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на тези предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен се включи в тази европейска инициативата с организиране на информационни табла и с проведени часове, в които учениците бяха запознати с резултатите и въздействието от реализацията на проектите по програма „Еразъм+”, в които училището има престижен опит и богат принос. В момента училището приключва дейността си по два такива проекта: проект на френски език „VERT – доброволчество, ангажираност, отговорност, споделяне на добри практики” – КД 2 стратегическо партньорство между училища и проект по KД 1 – квалификация на педагогически специалисти „Иновации и творчество за по-добро бъдеще”, продължава дейността си по проект на английски език „Да бъдем във форма за Европа” и започва нов проект с работни езици – немски и английски на тема „Комуникации” по КД2 – обмен между училища.

Инициативата „Дни на Еразъм“ беше споделена и с партньорите по действащите проекти.

Ръководството на училището е на мнение, че участието в проекти по „Еразъм+” аргументирано  създава интерес у учениците към чуждия език и култура, научават се да използват новите технологии за целенасочена дейност, получават информация за живота и държавите на свои връстници, усвояват нови знания и придобиват умения по достъпен и забавен начин, запознавайки се с деца от други страни и вероизповедания, учат се на толерантност и работа в екип. Това е възможност за учителите да сравнят уменията си с тези на колегите си, да научат повече за образователните системи в техните страни и да почерпят добри практики, които да приложат в ежедневната си работа, а и начин за лично и професионално усъвършенстване.

Дейностите по различните проекти в ПГПЧЕ го прави притегателен център за използване на съвременни ИКТ методи на активно учене и възпитателна институция, която провежда европейска политика в сферата на интеркултурното развитие, още повече имайки статут на иновативно училище и на училище – европейски посланик.

Информация и снимки: ПГПЧЕ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: