ДФСГ „Интелект“ – Плевен е училище посланик на Европейския парламент

14.10.2019 16:48

Днес Бюрото на Европейския парламент в България избра училищата, които ще имат възможност в края на учебната година да завоюват титлата „посланик“ на най-демократичната институция на Европейския съюз. За пореден път кампанията за кандидатстване предизвика голям интерес, като своята кандидатура подадоха над 100 училища от почти всички области в България. Работата на журито, съставено от представители на Бюрото на ЕП в България, не беше лека, тъй като голяма част от заявките показваха висока мотивация и желание за нови знания. В крайна сметка сред избраните нови 10 учебни заведения има представители на 1 профилирана гимназия, 5 средни училища и 4 професионални гимназии. Ангажиментът на Бюрото на ЕП за постигане на равномерен териториален обхват на Програмата тази година ще ни отведе в две български села, чиито кандидатури впечатлиха с желание за работа с местните общности и разширяване кръгозора на учениците си.
ДФСГ „Интелект“ е едно от 10те училища в България избрани за посланици на Европейския парламент. Гимназията ще е част от образователната инициатива „Програма за училища посланици на Европейския парламент“. Целта на програмата е да подобри осведомеността на учениците относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и Европейския парламент като институция, която представлява гласовете на европейските граждани и с която те могат да взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейски дневен ред.
Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, за да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да окажат влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.
Цел, която трябва да бъде постигната с течението на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП, както и
Учителите и учениците в ДФСГ „Интелект“ ще са единствените в град Плевен, които ще имат привилегията да бъдат част от инициативата през учебната 2019/2020 година.

Пълен списък с избраните училища:
• 97 Средно училище „Братя Миладинови“, гр. София;
• Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен;
• Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас;
• Първа езикова гимназия, гр. Варна;
• Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица;
• Средно училище „Методий Драгинов“, с. Драгиново, област Пазарджик;
• Средно училище „Никола Й. Вапцаров“, с. Бенковски, област Кърджали;
• Средно училище „П. К. Яворов“, гр. Стралджа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: