В екокът ще се обучават и почиват учениците на ОУ „Христо Смирненски“ – село Ореховица

14.10.2019 15:35

По проект от Национална кампания „Чиста околна среда“ с име „Екокът на ОУ „Христо Смирненски“ с. Ореховица“ са изработени беседката, алпинеумът, цветята, храстите и прилежащата среда на стойност 5000 лв. Проектът е свързан пряко с учебния и възпитателен процес в училището и с предвидения учебен материал в часовете по Околен свят, Човекът и природата и по Биология и здравно образование, като основната му цел е емоционално ангажиране на учениците с проблемите на екологията и възпитание на чувство на отговорност към природата.

В екокъта на ОУ „Христо Смирненски” – с. Ореховица ще се обучават, почиват и отмарят учениците от 1 до 7 клас, следвайки графика от учебната програма по тези, както и по останалите учебни дисциплини- изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество и т.н.

Директорът на ОУ „Христо Смирненски” Здравко Пенев изразява своята искрена и голяма благодарност към всички хора и фирми, спомогнали за реализирането на този проект!

Снимки и информация: ОУ „Христо Смирненски“ – село Ореховица

#тагове:

НАЙ-НОВИ: