Педагози от училища и детски градини в община Червен бряг обмениха опит с колеги в Унгария

10.10.2019 16:48

За девета поредна година директори на училища и детски градини, учители и експерти от община Червен бряг участваха в културно-образователна програма, организирана по Проект ”Морска академия 2020” на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”, Посолствата на Република България и Унгария и съответните домакини за двете сесии – община Несебър и 8-ми, 11-ти и 12-ти райони в гр. Будапеща.


От 3 до 6 октомври 2019 г. представители на община Червен бряг взеха участие във втората сесия на програмата, която се проведе в унгарската столица. Ръководител на делегацията беше Вергиния Василева – заместник-кмет. В групата се включиха екипи ( директори, учители, психолози, счетоводители) от общински училища и детски градини – СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг, ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци, СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре, ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци, ДГ „Зора“ – Червен бряг, ДГ „Пролет“ – гр. Койнаре и ДГ „Щастливо детство“ – с. Чомаковци, както и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ и отдел „Счетоводни дейности“, представители на МКБППМН и екип на ДЯ „Щастливо детство“.

Основен акцент в програмата тази година са работни посещения в училища и детски градини в районите-домакини в Будапеща. Делегацията от Червен бряг посети основно училище и детско заведение в 8-ми район. Системата на образование в Унгария и спецификата на двете образователни институции бяха представени от директора на обединените детски градини в 8-ми район и заместник-директора на училището.

Присъстващите имаха възможността да направят сравнение между образователните системи в двете страни, като големият им интерес пролича в множеството зададени въпроси към домакините. Една от основните разлики е в начина на финансиране – всички училища в Унгария са държавни, докато детските градини са на общинска издръжка. След промяна в нормативната база от тази година, децата посещават задължително детско заведение от 3-годишна възраст. Родителите заплащат такса, само ако декларират доходи над определен праг. За системата в учебните заведения трябва да се отбележи факта, че паралелките се сформират на база интересите и заложбите на учениците – езикова, математическа и паралелка по изкуства. Сходни са някои от проблемите в образователните системи на двете държави – висока средна възраст на учителите, липса на млади педагози, нарастваща агресия у децата и незаинтересованост у родителите, увеличаващ се брой на деца и ученици със специални потребности и др.


Посещението продължи с обиколка на училището и детската градина, по време на която присъстващите наблюдаваха занимания в групите/ класовете и разгледаха материалната база и условията за обучение и възпитание.

В края на работното посещение Вергиния Василева благодари за възможността за запознаване отблизо с унгарската образователна система, с работата на унгарските педагози и постиженията на техните деца и ученици, като изрази задоволство от сътрудничеството в областта на образователните практики и междукултурния обмен.

Участниците в програмата имаха възможността да посетят и редица исторически и архитектурни забележителности в Будапеща, както и езерото Балатон.

Снимки и информация: Община Червен бряг

#тагове:

НАЙ-НОВИ: