55 идеи за промяната на Плевен

09.10.2019 9:25

С 55 идеи за развитието на Плевен ДПС – Плевен влезе в кампанията за местния вот. Представяме ви следващата част от листата за общински съветници и техните идеи за развитието на града:

ДПС представи програмата си за управление на Плевен с 55 идеи за промяната на общината

5. Ерол Юсеинов

Роден на 27 септември в Плевен. Завършва СПТУ – машиностроене „Георги Петков“. Управлява собствен бизнес.

Плевен трябва да заеме своето централно място не само географски, а и инфраструктурно

Ще настояваме за включването в инвестиционните държавни проекти на пътната връзка между града ни и новостроящата се магистрала „Хемус“. Това ще отвори коридор за инвеститори, тъй като ще улесни достъпа им до главния път и ще направи района привлекателен за бизнес. Инфраструктурно обновяване и на кварталите, където живеят различни етности – ще работим за изграждането на канализация, улично осветление, асфалтиране на улици и облагородяване на муждублокови пространства и детски площадки в кварталите Изток и Дружба в Плевен. Само с усилена работа можем да задържим хората тук!

Власт за хората! Гласувайте за листата на ДПС с номер 55

6. Невин Исмаилова

Родена на 17 май в Плевен. Завършва ГПЧЕ с профил немски/английски език. Магистър по Право от УНСС. Владее английски, немски и турски език. Работи като ръководител търговска експлоатация в „Грейнстор Трейдинг“ АД.

Плевен се нуждае от промяна в мерките за справяне с младежката безработица

Необходим е нов подход и общинска стратегия за младежката безработица. От една страна този показател може да се понижи чрез проектите и програмите, които да осъществи общината с европейско финансиране, а от друга инвеститорите на територията на общината трябва да поемат ангажимент за запазване на работните места най-малко 5 години. Сред основните ни цели е да задържим образованите кадри, защото когато млади работят за млади, това ще е най-големият просперитет за града.
В областта на културата промяната също е наложителна. Организирането на етно-културни фестивали би допринесло за популяризирането на културните традиции на етносите в региона.

Власт за хората! Гласувайте за листата на ДПС с номер 55

7. Георги Божинов

Роден на 11 ноември в Плевен. Завършва средно образование в ТМП-Плевен. Завършва висше образование в СА „Д.А. Ценов“ – Свищов. Началник цех в „Технокороза“.

Приоритет в работата ми като общински съветник ще бъде разработването на програма и мерки за привличане на инвеститори, развиващи т.нар. модерни бизнеси

Това включва компании от сферата на високите и смарт технологии. За тази цел е необходима промяна и преструктуриране на общинските административни услуги за бизнеса. Обслужване на “едно гише“ и електронни услуги за бизнеса, намаляване на административната тежест, както и скъсяване на времето за издаване на документи и разрешителни за стартиране на бизнес в общината – това е пътят за привличане на модерните технологии в Плевен.

Власт за хората! Гласувайте за листата на ДПС с номер 55

Пресцентър на ДПС – Плевен, PR публикация
Купуването и продаването на гласове са престъпления!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: