Обучение за действия при възникнал пожар се проведе в ДГ „Калина“ – Плевен

08.10.2019 8:05

В ДГ „Калина“ – Плевен се проведе противопожарно обучение на персонала, от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен, съгласно Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г., според които работодателите са задължени да осигурят провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по пожарна безопасност.
Основната цел на обучението по пожарна безопасност е да подготвят с теоретични и практични знания служителите за боравене и гасене на пожари с прахови, водни и водопенни пожарогасители и пожарогасители с въглероден диоксид. Добрата подготовка спомага за бърза и адекватна реакция в случай на възникнал пожар.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: