Вода със завишено съдържание на хром или нитрати са пили в плевенски села

08.10.2019 17:21

Отново некачествена вода са пили жителите на села в област Плевен. Това показва справката за периода 30 септември – 6 октомври на Регионална здравна инспекция – Плевен. В 12 населени места са извършени изследвания по показателите от група А. От тях 8 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Долни Вит две от пробите са със завишени показатели на хром – 128,75 µg/l и 130,54 µg/l при норма 50,00 µg/l. В село Муселиево и Евлогиево също при взети проби са се оказали по-високи нивата на хром – от 56,44 µg/l до 67,62 µg/l.

В село Драгаш войвода отклонението при питейната вода е по показател нитрати – 249,51mg/l и 103,24mg/l при норма от 50,00mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: