Екоинспекцията провери сигнали за замърсен въздуха в общините Червен бряг и Долни Дъбник

25.09.2019 14:35

РИОСВ-Плевен провери сигнали за замърсен въздух на териториите на общините Долни Дъбник и Червен бряг, постъпили в периода 17-20.09.2019 г. Експертите установиха самозапалване и тлеене на общински депа за твърди битови отпадъци, както и обработка на земеделски масиви – вероятни причини за замърсяването на въздуха.
Съвместно с Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС от 20.09.2019г до 23.09.2019 г. беше поставена мобилна автоматична станция в района на сметището на Долни Дъбник за измерване на неорганизирани емисии на замърсители на атмосферния въздух, съобщават от РИОСВ.

Анализът на получените данни показа, че  няма превишаване  на  средноденонощните стойности на показателите. Констатирани са едночасови стойности  на превишаване на ФПЧ10 от тлеенето на общинското депо и от опожарени земеделски  масиви. Общинските служби предприемат своевременни мерки за ограничаване и намаляване на емисиите от депата чрез  допълнително запръстяване и гасене.

Снимката е илюстративна

#тагове:

НАЙ-НОВИ: