Отбелязваме Международния ден на мира

21.09.2019 7:40

mir

На 7 септември 2011 г. Общото събрание на ООН приема резолюция A/RES/55/282, с която обявява 21 септември за Международен ден на мира. На този ден се организират различни дейности в много страни по света под мотото „The Culture of Peace“, което е инициатива на Посланиците на мира на Обединените нации.

В много страни различни организации, граждански групи и училища отбелязват деня с церемонии и различни мероприятия. Истинското значение на деня се крие във възможността за участие на хората навсякъде по света в тържествата, за това те да помислят заедно за значението на мира и техния личен принос за неговото реализиране и опазване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: