Места за образователни медиатори и социални работници обявени от училища в Плевенско

20.09.2019 17:10

Макар учебната година вече да започна все още има обявени свободни места за учители и непедагогически персонал. Това показва справка с данните, публикувани на сайта на Регионално управление на образованието – Плевен.

Учител по математика, информационни технологии и физика търсят в ПГ по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен, място за учител по земеделска техника е обявено в ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа, а в НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен има обявена позиция за начален учител и т.н.

Свободни места са обявени за работници по поддръжката, огняр, завеждащ административна служба и т.н.

Прави впечатление, че доста са обявените места за образователен медиатор и социален работник, които ще бъдат назначени по проект „Подкрепа за успех“. Кандидатите за образователен медиатор може да са със средно образование, докато за социален работник изискването е за висше – бакалавър. Дейността на образователния медиатор е да осъществява сътрудничество между родителската общност на пътуващите ученици и училището и да помага за активното включване на родителите в образователния и социалния живот на децата и учениците.

Повече информация за свободните места и как да се кандидатства за тях – ТУК.

НАЙ-НОВИ: