Нови случаи на африканска чума по свинете са констатирани в Плевенско

18.09.2019 9:26

На вчерашното си заседание областната епизоотична комисия, председателствана от заместник – областния управител Татяна Божинова, даде положително становище във връзка с писмо от председателя на УС на ЛРД – Плевен за извършване на разселване на фазани на терени, попадащи в двете 200 км. инфектирани зони. Условията са това да стане в подходящи местообитания извън горските територии и без да се преминава през такива при спазване на изискванията за биосигурност – извършване на дезинфекция на хора и техника, участващи в мероприятието.

Във връзка с писмо от кмета на община Плевен за добиване на дърва за огрев Областната епизоотична комисия не разреши извършването на дърводобив в инфектираните 200 километрови зони около констатираните случаи на АЧС. Така писмото от кмета на община Плевен за разрешение за добив на дърва за огрев от землището на с. Ралево не получи положително становище от комисията. Мотивът е, че съгласно указанията от ЦУ на БАБХ, сеч и извозване на дървесина до временен горски склад не се счита за неотложна дейност.

Директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов информира, че е констатиран случай на АЧС при домашно прасе в с. Гиген. Огнището е било своевременно обработено на 13 септември и е извършена дезинфекция на цялото населено място. Налице е случай на АЧС и при намерено умряло прасе в землището на село Рибен, общ. Д.Митрополия. Огнището е обявено на 12 септември и са предприети нужните противоепизоотични мерки в заразената зона от 200 кв.км. За това информира директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов.

Заместник-областният управител Татяна Божинова запозна присъстващите с протестна декларация от Сдружението на кметовете и кметските наместници „Мизия 2006” Плевен. В нея те изразяват „притеснение от заповедта на БАБХ и последвалата заповед на РДГ – Ловеч относно огнище на АЧС при диво прасе в землището на с. Ралево”. Притесненията на кметовете се базират на ограничаване възможността на хората да се снабдяват с дърва за огрев при вече платени суми в община Плевен от една страна, забраната на достъпа до лозя, овощни градини, пчелини и др., които със сезонни култури от друга, както и от забраната по отношение на лова. Становището на кметовете от сдружението е, че землището на Ралево е районът с най-висока концентрация на дива свиня и единствено ловът й могат да намали популацията на дивата свиня с цел овладяване на АЧС. Заместник-областният управител Татяна Божинова подчерта, че поставените въпроси, становища и проблеми от страна на кметовете са били включени в доклада на областната епизоотична комисия към министъра на земеделието и храните още след предходното заседание на комисията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: