Обучителен семинар за безработни и неактивни лица

17.09.2019 12:59

На семинара ще бъдат засегнати следните теми:
– Как да търсим и кандидатстваме за работа;
– Как да започнем и развием бизнес;
– Регистриране на фирма;
– Бизнес комуникация;
– Управление на персонала;
– Възможности за финансиране на бизнеса със средства от ЕС;
– Възможности за развитие на съвместен бизнес в трансграничния регион.

НАЙ-НОВИ: