Днес изтича срокът за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд – Плевен

13.09.2019 11:45

Желаещите да кандидатстват за съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, имат възможност днес до 17,00 часа да подадат нужните документи в деловодството на Общински съвет – Плевен. Срокът за кандидатстване по процедурата изтича днес.
Процедурата за подбор на 99 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районния съд, стартира на основание решение на Общинския съвет от 27.06.2019 г. и е във връзка със Закона за съдебната власт. Съгласно Закона кандидати могат да бъдат: дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в община Плевен; завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявалия; да не са съдебни заседатели в друг съд.
За съдебни заседатели не могат да кандидатстват общински съветници от съдебния район, както и членове на ръководства на политически партии, коалиции или организации с политически цели. Кандидатите не трябва да работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Плевен, както и да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: