ДГ „Надежда“ и ОУ „Васил Левски“ – Плевен ще работят заедно по програма на МОН

13.09.2019 14:02

ОУ „Васил Левски“ – Плевен одобрен с проект по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, модул  „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Ще работим съвместно с неуморните колеги от ДГ „Надежда” – Плевен, информира директорът на учебното заведение Таня Тонева.

Програмата ще финансира дейности, подпомагащи синхронизиране на методите на работа между учителите в детската градина и в училище, както и екипната работа между началните учители и учителите по учебни предмети от прогимназиалния етап.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: