Второ РУ – Плевен със справка до Общинския съвет за второто тримесечие на годината

13.09.2019 10:39

Постоянната комисия по „Обществен ред и сигурност“ в Общински съвет – Плевен, ще се запознае този месец с доклад за работата на Второ РУ – Плевен. Анализът е представен за сведение и касае работата на Управлението през второто тримесечие на годината, посочва началникът на Второ РУ – Плевен, главен инспектор Николай Николов.
През цитирания период, в изпълнение на инструкция на МВР, е засилено полицейското присъствие на територията на обслужвания район. При необходимост е взаимодействано с Община Плевен за предоставяне на видеозаписи от системата за видеонаблюдение, премахване на МПС излезли от употреба и др. Проведени са и специализирани полицейски операции по различни направления: противодействие на битовата престъпност; проверка и контрол на режима за пребиваването на чуждите граждани; опазване на селскостопанската продукция; проверка на питейни заведения и др.
Съгласно седмичните графици за прием се поддържа постоянен контакт с населението, като през периода са съставени 158 предупредителни протокола по чл.65 от ЗМВР на граждани по различни поводи, се казва още в доклада. Активизирана е работата и между Второ РУ и училищните ръководства с цел обезпечаване сигурността на децата в учебните заведения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: