Съвместни дейности за адаптация на най-малките си възпитаници проведоха в ДГ „Калина“ – Плевен

11.09.2019 15:09

В два поредни дни се проведе открита съвместна дейност между родители, тригодишните деца и учителките – А. Павлова и С. Сайкова в ДГ „Калина“ гр.Плевен с цел по-бърза и лесна адаптация към условията на новата среда, да се намали максимално стресът, който преживяват всички участници в процеса.
Ново постъпващите децата идват с известен моторен, езиков, емоционален и социален личен опит и способността за адаптиране е повлияна от него. Затова една от целите на учителя е да се намалят тревожните преживявания на детето в процеса на адаптиране към новите условия в детската градина.
Посещението на родителите с децата в детската градина и престоят им групата в присъствие на учителките целеше децата да се запознаят с това, което ги очаква.


Родителите споделиха на учителите за индивидуалните особености на детето им , за неговите навици и умения. Уточниха от каква помощ се нуждае детето им.
Някои деца дойдоха с любима играчка, с която детето говори и се чувства сигурно и по-комфортно.
Учителките обясниха на родителите , че спокойният родител води до себе си спокойно дете. Желателно е сутрин то да бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойно, но твърдо и бързо без да протака момента на сбогуване. Ако детето трудно се разделя с майката, желателно е през първата седмица да го води някой друг.
Насърчиха родителите раздялата в детската градина да бъде кратка и стимулираща детето. Най – добре е родителят сам да помисли за своя ритуал при раздяла. Ритуалът ще направи родителя по – уверен , а тази увереност ще се предава и на детето.
За младите родители беше важно да разберат ,че емоциите на родителя при раздялата се придава и на детето им. Колкото по-плахи и нерешителни са те , толкова по-тревожно ще бъде детето. На детето трябва да бъде обяснено след кое събитие от деня ще го вземат. / След като се наобядва или след като се наспи/. Така то няма да е тревожно кога и дали ще го вземат, а ще очаква събитието.
В разговорите майки и татковци се убедиха, че не бива да променят правилата, които са въвели при раздяла. Детето има нужда от твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този начин то ще се чувства сигурно и спокойно.


От престоя в детската градина родителите сами стигнаха до извода,че дори и в тяхно присъствие някои деца се уморяват много от новите впечатления, новите приятели, новите дейности и многото хора. Ако първите 1-2 седмици детето се връща измъчено и нервно, това означава, че то не може да свикне с детската градина. В този случай трябва да го прибират по-рано или 1-2 пъти седмично да го оставят у дома. Да проявяват търпение към капризите на детето – те възникват поради претоварване на неговата нервна система. Да не му се карат – просто да насочат вниманието му към нещо по-интересно.
Важна стъпка в адаптацията е родители и учители да не забравят да хвалят, поощряват и стимулират 3-годишното дете за всичко постигнато. Детето се нуждае от постоянна подкрепа на възрастните около него.
Други въпроси, които интересуваха родителите бяха: С какво се различава режима в детската градина от яслата; Колко големи са чешми и тоалетни? С какво се хранят и колко пъти децата; Колко са хората ,които обслужват децата; Могат ли да внасят лекарства при нужда; и др.


За по – приятно прекарване в детската градина и адаптация на децата , предстои в групата да се апробира проект Педагогическа практика „Утринна приказка“, която има за цел : развитие комуникацията между родител- дете- учител; приобщаване родителите към дейността в детската градина; издигане образователно – възпитателния процес на по-високо ниво; позитивна нагласа у децата към литературата за деца; отваряне вратите на детската градина към родителите като партньори в общата цел – щастливо и здраво дете- сподели директора г-жа Жоржетина Атанасова.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: