ОУ „Васил Левски“ – Плевен с пореден спечелен проект по програма на МОН

11.09.2019 13:21

Екипът на ОУ „Васил Левски” – Плевен с пореден успех. Училището е със спечелен проект по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, модул „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”. За това съобщава Таня Тонева, директор на училището.

Програмата ще финансира дейности за системно проследяване на личните постижения на учениците от I, II и III клас чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. Участието на ученика при създаване на критериите за оценка и при подбора на материалите за портфолиото позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване и да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: