Общинският съвет на Пордим се събира за сесия днес

10.09.2019 7:21

Общинският съвет на Пордим се събира за заседание днес от 13 .00 часа в заседателната зала на сградата на Общината.

Предварителния дневен ред включва 11 точки като последните две са питания и молби. Ще бъде докладвана процедурата за определяне на съдебни заседатели и приет отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2018 год.,както и изпълнението на бюджета към 30 юни т.г.

Сред другите предложения е предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените доброволни споразумения на територията на Община Пордим за стопанската 2019-2020г. и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: