В 5 населени места от област Плевен питейната вода е със завишено съдържание на хром или нитрати

10.09.2019 15:00

В 5 населени места от област Плевен жителите са пили вода със завишено съдържание на хром или нитрати. Това става ясно от седмични информационен бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен. В 9 населени места са извършени изследвания в периода 2 – 8 септември. Изследвани са 17 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 9 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В Тръстеник две проби са показали по-високо съдържание на нитрати – 61,99mg/l – 63,46mg/l при норма от 50,00mg/l. В Славовица пробите са отчели завишено съдържание на хром от 136,62 µg/l до 140,76 µg/l при норма 50,00mg/l.

В селата Гиген и Искър жителите са пили вода със завишени нива на нитрати от 196,80 mg/l до 199,75 mg/l при норма 50,00mg/l.

В село Брест също пробите са показали повишени стойности на хром – 62,10 µg/l и 65,41 µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: