Проект на ОУ „Васил Левски“ – Плевен е одобрен по програма на МОН

03.09.2019 12:43

За втори път Основно училище „Васил Левски” – Плевен е одобрено със свой проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата дава възможност за достъп до качествено училищно образование чрез провеждане на учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии, библиотеки и чрез посещения на театрални постановки и концерти, научихме от директора Таня Тонева. В разработването на проектното предложение екипът на училището вложи много енергия и професионализъм.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: