Сдружение “Спортен Клуб “Спешъл Олимпикс- Плевен”” бе домакин на международен обмен в Плевен

02.09.2019 17:39

Сдружение “Спортен Клуб “Спешъл Олимпикс- Плевен”” бе домакин на международен обмен по проекта “Нови възможности за хората с увреждания”, финансиран по Програма “Еразъм+”. В него взеха участие 30 младежи от България, Турция и Северна Македония. От 23 до 31 август 2019 година в Туристическия дом в град Плевен трите партньорски организации си поставиха за цел да променят нагласите и повишат информираността на младите хора относно проблемите, с които хората с увреждания се борят всекидневно. По време на обмена на участниците се предостави възможност да изразят себе си чрез иновативни и непознати за тях методи, тясно свързани с изкуството, танца и музиката, в безопасна и предразполагаща среда.


Проектът предвижда младите да разкажат историите си с помощта на медийни продукти – видеа, интервюта, тематични изображения, изцяло създадени от тях. Една от най-важните за обмена задачи е изграждането на нови умения и компетентности у участниците като медийна грамотност, себеизразяване, преодоляване на езиковите бариери и др. с помощта на методите на неформалното образование.


Дискусии за обмен на добри практики и примери между партньорските организации са един от приоритетите на проекта “Нови възможности за хората с увреждания”, поради нуждата от иновации в работата с хората със затруднения. Споделянето на ценен опит и наблюдения са от изключително значение за развитието и ефективността на дейностите на всяка от организациите.


Кметът на Община Плевен Георг Спартански и заместник-кметът Стефан Милев проведоха среща с младежите, участващи в проекта. На нея те получиха подкрепата на Община Плевен и поощрението за целите на проекта. На срещата присъстваха деца и преподаватели от Центъра за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков” – Плевен и представители на Спешъл Олимпикс България. Участниците в обмена посетиха и Центъра за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков” в града.


В Градската градина на Плевен се проведе финално грандиозно събитие, изпълнено с цветове и танци, на което участниците показаха пред широка публика наученото през тази седмица.
Младежкият обмен “Нови възможности за хората с увреждания” е проект, който цели да се повиши заинтересоваността на обществото, в което живеем, за да може да се проправи път на активен процес на приобщаване и приемане на по-различните. В духа на неформалното образование участниците биват поощрявани да развиват набора си от умения в редица сфери. Град Плевен, от друга страна, засия от светлината на добротата, ентусиазма и положителността на своите гости от младежкия обмен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: