Местният парламент на Плевен заседава днес по дневен ред от 35 точки

29.08.2019 7:19

Общо 35 точки, три от които питания от общински съветник, включва предварителният дневен ред на Общински съвет – Плевен, за заседанието тази седмица. Сесията е днес, от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Първите две точки на вниманието на съветниците са предложения за изменения в две от общинските наредби – Наредба №26 за управлението и ползването на горски територии – общинска собственост и в Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината. Трета точка е преразглеждане на решението от юли тази година, с което бе прекратена дейността на общинския Дентален център и за същия бе открита процедура за ликвидация.

Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г., е под номер 5 в дневния ред на сесията този месец. По различни причини е необходимо извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти от програмата.

Общински съвет – Плевен, ще разгледа предложение и за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината за Общинския футболен клуб „Спартак Плевен“. С Решение от 31.01.2019 г. на ОбС – Плевен, е приет сборният бюджет на Община Плевен за 2019 г. в размер на 103 012 525 лв. В същото решение са определени и 540 000 лв. годишни средства за група „Физическа култура и спорт“, в това число за ОФК „Спартак Плевен“ – 100 000 лв. След участие в Трета Северозападна аматъорска футболна лига и успешно завършване на Сезон 2018/2019 г., отборът на ОФК „Спартак Плевен“ се класира първи и придоби правото да участва в новото футболно първенство, Сезон 2019/2020 г. във Втора професионална футболна група. Това изисква и повече финансови средства, е записано в мотивите на предложението.

На сесията през август влизат два отчета, свързани с общинския бюджет – отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. и информация за изпълнението на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели за шестмесечието на 2019 г.

Други две точки касаят общинските училища. Съветниците ще гласуват предложения ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Търнене, и ОУ „Антон Страшимиров” – с. Бохот, да бъдат включени в Списъка на средищните в Република България през учебната 2019/2020 г. И двете учебни заведения бяха в списъка и през изтеклата учебна година.

Предложение за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Плевен и Плевен – Бъркач от Републиканската и Областната транспортни схеми, от квотата на Община Плевен е под номер 12 в предварителния дневен ред. Последни три точки в него са питания от общинския съветник Бойко Тодоров. Въпросите са за: гражданските договори, сключени от Община Плевен за последните три години; за разходите за засаждане на цветя, коситбени мероприятия и резитба на дървета от 2016 г. до края на юни 2019г.; за евентуалните инвестиционни намерения за изграждане на предприятие за оползотворяване на технологичен отпадък от процеси на рециклиране на акумулаторни батерии. И за трите въпроса искането е за писмен отговор.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: