С проект „Скорост на ума“ ОУ “Христо Ботев“ – Божурица спечели званието „Иновативно училище“

28.08.2019 13:31

С Решение № 479 от 05.08.2019 г. на Министерския съвет ОУ“Христо Ботев“ – с.Божурица е обявено за иновативно училище. То е първото иновативно училище в община Долна Митрополия, като основната цел е използването на дигиталните технологии и обучение по бизнес и предприемачество в учебния процес. Званието е спечелено с проект „Скорост на ума“, проект за изграждане на креативна класна стая, която ще даде възможност ученици и учители да използват дигиталните технологии смислено.
Училището е в малко населено място и децата са предимно от етническите малцинства. Дигитализацията на учебния процес ще спомогне за разгръщане на техния потенциал, а обучението в самостоятелен предмет на Бизнес и предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт ще възпита самостоятелно мислене и самокритичност. Внедряването на съвременните технологии в класната стая чрез образователни платформи ще осигури индивидуален подход към всяко дете / съобразяване с индивидуалната „Скорост на ума“/ и оценяване на приоритетите и силните страни на всяка личност в класната стая. Предвижда се през първата година да започне обучение по математика в Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабния портал за образование в света.
Платформата разполага с над 10 000 видео урока и над 100 000 интерактивни упражнения. Те са вградени в учебна социална мрежа, като учителите получават достъп до полезна информация за управление на класната стая. Кан Академия има над 70 милиона потребители в над 190 държави.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: