24.4% от жителите в Плевенско – под прага на бедността

25.08.2019 12:11

През 2018 г. линията на бедност в област Плевен е 325.7 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро Северозапад, Отдел „Статистически изследвания“ – Плевен. При този размер на линията под прага на бедност за област Плевен са били 24.4% от населението на областта, при 22.0% от населението на страната. През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата – в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лева).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Монтана и Велико Търново – по 26.2%, Ловеч – 25.8% и Сливен – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Перник – 11.9%, Кюстендил и Разград – по 14.7%, и Русе – 14.9%.

Спрямо предходната година размера на линията на бедност за област Плевен нараства с 3.5%. Относителния дял на бедното население се увеличава с 9.6 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 23.2%, а при жените – 25.5%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 2.3 процентни пункта, при 3.0 пункта за страната. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.
Данните за 2018 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.4% до 30.3%, или с 5.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 51.6%, или с 27.2 процентни пункта. Поляризацията на населението в област Плевен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2018 г. показва, че най-бедните 20% от домакинствата имат 5.8 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2017 г. поляризацията се запазва.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: