Тенденция: Все повече плевенчани ходят на театър

25.08.2019 11:01

През 2018 г. на територията на област Плевен са организирани общо 304 представления, които са посетени от 49.8 хил. зрители. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Северозапад, Отдел „Статистически изследвания – Плевен“. В сравнение с 2017 г. броят на представленията намалява с 3.5%, а този на посетителите се увеличава с 29.2%. Средният брой посетители на едно представление е 164 души при средно 158 за страната. През 2017 г. равнището на показателя за страната е било малко по-ниско (145), а картината за областта е била понеблагоприятна: средно 122 души на едно представление. Броят на посетителите за 2018 г. е 50 хил. при 39 хил. за предходната година. Значително по-голям интерес зрителите проявяват към представленията по произведения на български автори: средната посещаемост на едно представление е 215 души, а по творби на чужди автори има по-малко посетители на спектакли – 119 посетители. През 2017 г. посещаемостта при представления на чужди автори е била 117, а при български творци – 128 посетители. В национален мащаб през 2018 г. средната посещаемост на едно представление по чуждестранни автори е 186 души, докато при българските е 123 души.
Общият брой на постановките за 2018 г. е 27. Преобладават постановките от чужди автори – 14. През 2017 г. общо постановките са били повече – 21. През 2018 г. в област Плевен развиват дейност 2 музикални колектива. В сравнение с предходната година представленията на тези колективи нарастват с 14.7%, а посещенията със 7.5%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: