Ръст на чуждестранните гости с над 30% бележат музеите в Плевен

24.08.2019 14:59

Към 31.12.2018 г. на територията на област Плевен функционират 4 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Това сочат данни на Териториално статистическо бюро – Северозапад, Отдел „Статистически изследвания – Плевен“. Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 405.1 хил. фондови единици, които представляват 5.5% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.8 хил. нови фондови единици, от които 91.0% са от направени през 2018 г. дарения. По брой на изложените в музеите експонати областта заема 3-то място в страната. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Плевен, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2018 г. е 6.4 хиляди и спрямо предходната година намалява с 0.7%.

През 2018 г. броят на посещенията в музеите в област Плевен намалява с 3.4% спрямо предходната година и достига 192.9 хиляди. Чуждите граждани, посетили през 2018 г. четирите музея на територията на областта, са 14.3 хил. или 7.4% от общия брой на посетителите, при относителен дял за страната – 24.8%. В сравнение с предходната година чуждестранните гости се увеличават с 31.7%. Приблизително всяко четвърто лице, проявило интерес към музейните експозиции през 2018 г, е посетител в дните за свободен вход. За годината средно на един музей в област Плевен се падат 48.2 хил. посещения при 49.9 хил. през 2017 година. Средното равнище на показателя за страната е 29.2 хил. посещения на музей.

През 2018 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 3.4 хил; уредени са 43 самостоятелни и 33 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 6 обсъждания на книги, осъществени са 31 видео прожекции, 29 концерта и 5 конкурса. Общият персонал в музеите, функциониращи в област Плевен през 2018 г., е 100 души или 3.0% от общия брой за страната. В сравнение с 2017 г. броят на заетите се увеличава с 2.0%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: