Не установиха конфликт на интереси при кмета на Червен бряг заради поръчката за „Топъл обяд“

23.08.2019 16:19

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество не е установила конфликт на интереси по отношение на кмета на Червен бряг инж. Данаил Вълов, заместниците му Камен Влахов и Светослав Георгиев, както и на общинския съветник Явор Бакърджиев във връзка с обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставяне на храна „Топъл обяд“ в Община Червен бряг“. Решението на КПКОНПИ се съобщава на Окръжна прокуратура – Плевен, която може да подаде протест.

По отношение на инж. Данаил Вълов не е установен конфликт на интереси във връзка с подписването на договори с фирмите „ДЕВА М-2012“ ЕООД и „КРЕМИС 09“ ЕООД поради липса на частен интерес негов или на свързано с него лице, е записано в решението. Конфликт на интереси не е установен и при зам.-кметовете Светослав Георгиев и Камен Влахов, както и при съветника Явор Бакърджиев, поради липса на упражнени правомощия по служба във връзка с възлагането на обществената поръчка.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: